Ngaue ukamea fakapalofesinale. Matuʻaki taukei & equiped e kau ngaue

'Oku mau talitali lelei kimoutolu ki he'emau kautaha
Stainless e paipa ukamea – 304. 304 'Oku fie ma'u 'a e Stainless sitila paipa ki he ngaahi founga kotoa pe 'oku lahi ange ai 'a e malohi mo e fakafepaki ma'olunga corrosion..

Co Siteiki ki he ngaahi naunau 'a e ukamea 'o e Stainless 'o e Jinsuiying Foshan,.Ltd

'Emau kautaha, Foshan Jinsuiying Stainless ukamea naunau Co., Ltd, Na'e fokotu'u 'i Sanuali,2014.

Ko ha kautaha ia 'oku 'o'ona 'a e fale ngaohi'anga mo specializes 'i he ngaohi 'o e ngaahi paipa stainless ukamea Influence 'oku kau ai e ngaahi paipa tapafa, ngaahi paipa Sikuea mo e ngaahi paipa takatakai mo lalahi kehekehe. Talu mei hono fokotu'u 'o 'etau kautaha, kuo mau feinga ke ma'u 'a e ngaahi koloa na'e fiemalie ai 'a e kau fakatau.

Fakamuimui taha mei he ongoongo

Me'a kotoa mei he avaava, Paipa, Tubing & ʻU lauʻi peleti. Fetu'utaki mai he 'aho ni! Fetu'utaki mai kiate kimautolu ke ma'u ha fakamatala.

304 stainless e fanga kiʻi tokoni tiupi teuteu ukamea

ʻoku fakaʻaongaʻi ʻa e ngaahi paipa Stainless ukamea ʻi he moʻui, hange ko e ngaahi matapa malu mo e matapa sioʻata, fakamomoa ʻo e racks, railings, meʻangaue ʻi peito, ala meʻa pehe. It can be said that stainless steel pipes have entered people’s lives and are a widely used metal material. Neongo ʻoku ʻi he feituʻu kotoa pe, ʻoku kei tokolahi pe ha kakai ʻoku ʻikai ke nau fuʻu tokanga ki ha fanga kiʻi ʻilo stainless e ngaahi paipa ukamea, hange ko stainless naunau paipa ukamea, honau fakaikiiki pau, ala meʻa pehe. ʻoku ʻi heni ʻa e fanga kiʻi fakamatala ko ʻeni ke talanoaʻi nounou: Ko e paipa lahi stainless e ukamea ʻi he maketi ʻoku 6 mita ʻe. Hili hono fakaleleiʻi, ʻoku lanu siliva ngingila. ʻe lava ke vahevahe ia ki 201, 304, 316 mo e ngaahi naunau kehe. ʻoku ʻuhinga pe ʻa e faikehekehe ʻi heni ki he chromium kehekehe mo e kakano ʻo e naunau, pea ʻoku kehekehe ʻa e fakafepaki ʻa e ʻumeʻumea. , pea ko hono faikehekehe ʻoku lahi. ʻoku ngaue ʻemau kulupu ʻi ha ngaahi naunau ukamea kehekehe stainless, fakakakato e fakaikiiki, Ko e ngaahi tefitoʻi naunau: 304, 304L, 304F, 316, 316L, 316F, 301, 302, 303, 201, 202, 310, 310S, 321 pea fai pehe atu ai pe. In addition to operating the company’s brand, ngaahi naunau fakaʻapi ʻoku kau ai ʻa Shanghai Paositila, Krupp, Qingdao Pohang, Ningbo Baoxin, Guangzhou Lianzhong mo e ngaohiʻanga sitila lalahi kehe. Ko e tefitoʻi naunau ʻoku hiki hake: Nippon sitila, Sumitomo, mo e Pohang, Kolea. , ʻitali mo e ngaohiʻanga ukamea lalahi kehe ʻoku maʻolunga hono ʻulungaanga stainless naunau ukamea. Various stainless steel materials

Lau ha» lahi ange

Ko e ha hono lelei ʻo e 304 stainless e paipa ukamea?

ʻoku ʻi ai ha faʻahinga meʻa ʻoku ʻi ai hono ngaahi lelei, 304 ʻoku ʻikai ha fakaʻata makehe stainless e paipa ukamea, Ko e ha leva e faingamalie ʻoku 304 stainless e paipa ukamea? Tuku ke sio e & #8217; s ki he foʻi Uili ko e Silver Stainless Ngaohiʻanga ukamea. E 304 stainless steel tube is more resistant to rust than the 200 series stainless steel. Because the rust of stainless steel pipes is usually oxidized and corroded, the amount of chrome-nickel contained in the stainless steel pipe directly affects its rust-preventing ability. In the high temperature resistance, the 304 stainless steel tube is also better, and can withstand high temperatures of 1000 ki he 1500 degrees.

Lau ha» lahi ange
FEHU'I HE TAIMI NI