• නිවස
  • විශාල විෂ්කම්භය එස්එස් වෑල්ඩින් පයිප්ප
විශාල විෂ්කම්භය එස්එස් වෑල්ඩින් පයිප්ප
  • විශාල විෂ්කම්භයක් සහිත කාර්මික thick න බිත්ති එස්එස් නල
    මූලික විස්තර: Product Name Big Diameter Thick Stainless Steel Round Pipes Place of Origin Guangdong, චීනය(ප්‍රධාන භූමිය) ද්රව්ය 201;304;316L Standard AISI, ඇදුම, තුල, GB Certification ISO TUV LRQA Size 203.2-508mm or customized Thickness 2-8mm or customized Length 6m or customized The tolerance of thickness 2mm:± 0.05 මි.මී.; 2.2-2.9මි.මී.:± 0.08 මි.මී.; 3.4-4.0මි.මී.:±0.10mm; 4.5මි.මී.:±0.15mm; 5-8මි.මී.:±0.25mm; Process method…
1 Page 1 of 1
ඔබේ පණිවිඩය අපට එවන්න:
දැන් විමසන්න
දැන් විමසන්න