• නිවස
  • 316එල් මල නොබැඳෙන වානේ වෑල්ඩින් කරන ලද චතුරස්රාකාර පයිප්ප
316එල් මල නොබැඳෙන වානේ වෑල්ඩින් කරන ලද චතුරස්රාකාර පයිප්ප
  • Stainless Steel Square Tubing 316L For Construction
    Product Details Basic Details: Product name Stainless Steel Square Tubing 316L For Construction Place of Origin Guangdong, චීනය(ප්‍රධාන භූමිය) Certification ISO TUV LRQA Standard AISI, ඇදුම, තුල, GB Supply Ability 100Ton/Tons per day stainless steel welded pipes Packaging Details Each pipe is wrapped in a poly bag or customized Stainless Steel…
  • Stainless Steel Square Decorative Pipes 316L
    Product Details Basic Details: Product name Stainless Steel Square Decorative Pipes 316L Place of Origin Guangdong, චීනය(ප්‍රධාන භූමිය) Certification ISO TUV LRQA Standard AISI, ඇදුම, තුල, GB Supply Ability 100Ton/Tons per day stainless steel welded pipes Packaging Details Each pipe is wrapped in a poly bag or customized Stainless Steel Material…
1 Page 1 of 1
ඔබේ පණිවිඩය අපට එවන්න:
දැන් විමසන්න
දැන් විමසන්න